Selfridge Public Schools’ Native Studies

Háu, Don Grey Day emáčiyapi. Lakȟól čháže Tȟatȟáŋka Hokšíla miyé lo. Makȟá blaská él wathí. Íŋyaŋ Woslál Haŋ Oyáte lemátaŋhaŋ. Iná Pearl Day (Walker) ečíyapi na até Joe “Buddy” Day ȟš ečíyapi. Wanáǧi čhaŋkú ománipi. Mičhíŋča núŋpapi. Michíŋkši Donovan Grey Day ečíyapi na waníyetu wikčémnna núŋpa saŋm waŋží. Mičhúŋkši Adeline Grey Day ečiyapi na waníyetu akénapčíyuŋka. Náhaŋ nákuŋ huŋká mičhúŋkši Buster White Buffalo ečíyapi. Mičhíŋča kiŋ iyúha wítaŋmayapi.

Hello, My name is Don Grey Day. My Lakota name is Buffalo Boy. I live in Selfridge. I am from Standing Rock Nation. My mom’s name is Pearl Day (Wa;ler) and my dad’s name is Joe “Buddy” Day jr. They are traveling the spirit road. I have two children. My son’s name is Donovan Grey Day and he is 21 years old. My daughter’s name is Adeline Grey Day and she is nineteen years old. I have one adopted son. His name is Buster White Buffalo. I am proud of them all.